Rok 2019 to czas, w którym przypada 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci Marka Edelmana ostatniego przywódcy powstania i jednego z ocalałych z warszawskiego getta, który w kolejne rocznice powstania (19 kwietnia) składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukiet żółtych kwiatów. Tę piękną tradycję kontynuuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które gest Marka Edelmana obudowało w projekt edukacyjny, objęty Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku Zespół Szkół Mechanicznych przystąpił do niego po raz pierwszy.

Pamięć o Zagładzie to nasz obowiązek, to także podstawa nauki o tolerancji – trudnej i niezbędnej w dzisiejszym wielokulturowym świecie. Od początku kwietnia uczniowie naszej szkoły podjęli szereg różnorodnych działań, kultywujących pamięć o Zagładzie.

 W holu szkoły zawisła wystawa przedstawiająca dramatyczną sytuację mieszkańców getta warszawskiego, opatrzona cytatami Marka Edelmana dotyczącymi człowieczeństwa, wolności, Boga. We wszystkich oknach szkolnych korytarzy pojawiły się plakaty informujące o projekcie „Łączy nas pamięć” oraz prezentacje przygotowane przez Muzeum POLIN, zawierające najważniejsze fakty dotyczące przebiegu powstania w getcie warszawskim.  Biblioteka szkolna przez cały miesiąc zachęcała uczniów do sięgania po książki dotyczące szeroko pojętej tematyki obecności Żydów w polskiej kulturze, ich tradycji, obyczajów i trudnej historii splecionej z losami naszego wspólnego kraju.  Nauczyciele języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz wszyscy wychowawcy klas otrzymali scenariusze zajęć przygotowanych przez Muzeum POLIN, wykorzystujących film „Nie było żadnej nadziei. Powstanie warszawskie 1943”. W ramach projektu „Łączy nas pamięć” nie tylko podczas tych lekcji młodzież wykonała kilka setek papierowych żonkili, które zostały rozdane nie tylko uczniom i pracownikom naszej szkoły, ale także mieszkańcom Dębca i okolic, którzy nie zawsze kojarzyli kontekst historyczny, co jest dowodem na celowość projektu.

Dodatkowo kadeci klasy 1O2 złożyli bukiet żonkili pod dawną synagogą poznańska, oddając hołd wszystkim ofiarom Holocaustu.  Cały projekt „Łączy nas pamięć” został zwieńczony uroczystym apelem kadetów klas pierwszych zakończonym wymowną minutą ciszy.

„… najważniejsze jest życie, a jak jest już życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze.” Te słowa Marka Edelmana, będą przypominać nam codziennie o wartościach, które leżą u podstawy człowieczeństwa, podobnie jak zasadzone przed naszą szkołą żonkile.

Opiekunami projektu były prof. A. Polińska i prof. V. Lenarczyk

#ŁączyNasPamięć
#akcjaŻonkile
#MuzeumPOLIN