Z radością informujemy, że nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt do nauki przedmiotu Edukacja Pożarnicza. Stało się to możliwe dzięki przygotowanemu wcześniej przez Samorząd Uczniowski projektowi w ramach ogłoszonego przed Urząd Miasta Konkursu Funduszu Samorządów Uczniowskich. Nowo pozyskany sprzęt:

 

  • hydrant zawieszany FI52
  • szafa na sprzęt ppoż.
  • zestaw garażowy

pozwoli na pogłębienie specjalistycznej wiedzy oraz kształcenie umiejętności uczniów klas strażackich, którzy z kolei przybliżać będą zagadnienia związane z ratowaniem życia i zdrowia a także właściwego reagowania na sytuacje trudne i kryzysowe, innym osobom czy instytucjom w bezpośredniej bliskości szkoły. W ten sposób zacieśnimy naszą współpracę ze środowiskiem lokalnym.