W dniu 26.04.2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych w naszej szkole, którą otworzyła swoim wystąpieniem dyrektor szkoły pani dr Małgorzata Nawojczyk.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni rodzice i przyjaciele abiturientów, pracownicy szkoły, dyrekcja, grono pedagogiczne, w tym pięknie żegnani przez uczniów wychowawcy kończących szkołę klas maturalnych.

Ta piękna uroczystość dawała powody do wielu wzruszeń wszystkim biorącym udział w pożegnaniu kończących swoją szkołę.

Podczas uroczystości wręczono uczniom świadectwa z wyróżnieniem, wiele nagród, certyfikatów, dyplomów a także listy gratulacyjne dla rodziców.

 Pani dyrektor, wręczając wszystkim abiturientom świadectwa ukończenia szkoły, pogratulowała ukończenia szkoły, życząc wszystkim pomyślnego zdania matury.