Okres przedświąteczny kojarzony jest z działaniami o charakterze wolontaryjnym. W tym czasie w szczególności pragniemy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Świadczy to o dobroci naszych serc i wrażliwości z niej wynikającej. Warto dodać, iż z roku na rok rośnie liczba osób, które okazują bezinteresowne wsparcie. Dotyczy to także uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, którzy  w okresie Wielkiego Postu pomogli w zorganizowaniu zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących. Nasi wolontariusze (aż 68 osób!) zebrali 981 kg żywności, która trafiła na świąteczne stoły. Nie była to jednak  jedyna wielkopostna akcja, gdyż we współpracy z Drużyną Szpiku postanowiliśmy zorganizować świąteczną pomoc dla osoby chorej na białaczkę, będącej członkiem Drużyny. Jest Ona dobrze znana naszej społeczności szkolnej, wielokrotnie prezentowała na Świerkowej inicjatywy Drużyny Szpiku. Teraz, kiedy sama potrzebuje wsparcia, my, jako wolontariusze Zespołu Szkół Mechanicznych chcieliśmy Jej pomóc. Dlatego też zaprosiliśmy do zorganizowania wolontaryjnej paczki całą społeczność ZSM. Przy pomocy klasowych koordynatorów w marcu i kwietniu zbieraliśmy produkty żywnościowe, chemię i środki czystości. W  akcję tę włączyła się większość klas a ilość zebranych produktów była imponująca.

      W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w ostatnie wolontaryjne działania. Dziękujemy koordynatorom i opiekunom: ks. Krystianowi Gramzie oraz Pani Natalii Wasielewskiej.