W dniach 29 i 30 marca Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi przeprowadziła szesnastą zbiórkę żywności pod hasłem „Tak! Pomagam.” W supermarketach oraz sieciach handlowych na terenie całego kraju wolontariusze organizowali przekazywanie produktów, które przed Wielkanocą trafią do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz do osób samotnych.W tej szczytnej akcji co roku biorą również udział uczniowie naszej szkoły. Podczas zbiórki żywności przeprowadzonej w sieci sklepów Biedronka młodzież ze Świerkowej sprawnie współpracowała, dając  świadectwo nie tylko własnej zaradności, ale przede wszystkim wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

W tegorocznej, wielkopostnej zbiórce udział wzięło 68 uczniów, którym bardzo dziękujemy za to, iż poprzez zaangażowanie w różne akcje niesienia bezinteresownej pomocy stali się ambasadorami społecznej misji szkoły. Dziękujemy też opiekunom –  Panu Wiktorowi Bartoszewskiemu i ks. Krystianowi za czuwanie nad bezpiecznym przeprowadzeniem zbiórki.