W piątek 01.03.2019 na Międzynarodowych Targach Poznańskich uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu w składzie: Joanna Andrzejczak, Agnieszka Patecka, Wiktoria Michalska, Kamil Grasza, Tomasz Pawlak oraz Jakub Gawron wraz z nauczycielami Panią Beatą Marciniak i Panią Violettą Lenarczyk na zaproszenie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania zaprezentowali na III Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym EDUTEC działania naszej szkoły w ramach realizacji cyklicznych zajęć dodatkowych z etyki i wos. Wystąpienie to miało na celu podzielenie się z uczestnikami Kongresu „dobrymi praktykami” realizowanymi w naszej szkole.

 Zaproszenie naszej szkoły nie było przypadkowe, gdyż już od trzech lat Panie Beata Marciniak i Violetta Lenarczyk przygotowują i realizują projekty edukacyjne zajęć dodatkowych finansowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, które zyskują aprobatę i akceptację Urzędu Miasta Poznania do realizacji.