III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach w ramach konferencji naukowo-metodycznej „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym – z perspektywy potrzeb uczniów liceów ogólnokształcących”, która odbędzie się 13 marca 2019 r. (środa) w Poznaniu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – mgr Elżbieta Leszczyńska oraz Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. Partnerami merytorycznymi są Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Doradców Kariery WIDOK, a patronat medialny nad konferencją objęła Akademia Webinaru.

Konferencja jest organizowana z myślą o osobach, wspierających na co dzień młodzież w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia oraz zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji
i rynku pracy.

SESJA SZKOLENIOWA DLA RODZICÓW będzie miała charakter praktyczny. Podczas tej części odbędą się szkolenia tematyczne z doradztwa zawodowego oraz rynku pracy. Odbiorcami będą rodzice uczniów liceów ogólnokształcących w Poznaniu.

Szczegółowy program spotkań szkoleniowych jest dostępny w załączeniu oraz na stronie: www.lo3.edu.pl/konferencja. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy rejestracji. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału.

Rodziców oraz opiekunów prawnych zainteresowanych udziałem w części szkoleniowej prosimy o zapisy do dnia 11 marca 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny: LINK. Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: konferencja@lo3.edu.pl do sekretarzy konferencji: Katarzyny Banaszak oraz Agnieszki Klimek.