Konkurs „Poznajemy ojcowiznę” jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo – turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Jego głównym celem jest zachęcanie młodego pokolenia do poznawania ziemi ojczystej, promowanie idei małych ojczyzn i dziedzictwa narodowego.

24.02.2019r. odbyło się podsumowanie konkursu  na szczeblu wojewódzkim. Wśród nagrodzonych prac znalazł się projekt uczennic z klasy 2O3 Weroniki Bober, Darii Toś i Martyny Thielmann  pt.: „Stęszew – miasto z przeszłością”. Praca dziewcząt zajęła II miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w kategorii multimedialnej.

Opiekunem merytorycznym projektu była prof. Jadwiga Gębska.

Dziewczętom gratulujemy, a innych uczniów zachęcamy, aby już teraz uważnie przyglądali się swojemu najbliższemu otoczeniu i poszukiwali tematów do prac na przyszłoroczną edycję konkursu.

EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image