Wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie postawy obywatelskiej to wartości  dla naszego Zespołu Szkół nadrzędne. Uczniowie ze Świerkowej biorą zawsze udział w uroczystościach, upamiętniających ważne, historyczne rocznice, które także w szkole obchodzone są w sposób wyjątkowy. Tak właśnie uczciliśmy 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczniowie wzięli udział w oficjalnych uroczystościach, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Reprezentacji ZSM nie zabrakło również 28 grudnia w Warszawie. Młodzież uczestniczyła we mszy św. w intencji Powstańców Wielkopolskich oraz w uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Cmentarzu Wojskowym

Współuczestniczenie w obchodach 100 rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego umocniło poczucie więzi z narodem, jego kulturą i tradycją.