17 listopada 2018 r. odbył się w Krakowie Finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju. Nasza spółdzielnia VZÓR zdobyła zaszczytne 1. miejsce. Radość jest tym większa, że w ubiegłym roku szkolnym również zajęliśmy 1. miejsce, więc potwierdziliśmy w kolejnym roku ten tytuł . Zdobyliśmy Puchary i satysfakcję z dobrze wykonywanej, systematycznej pracy.

Spółdzielnia VZÓR, to miejsce, w którym poznajemy, kształtujemy i rozwijamy kompetencje kluczowe niezbędne dla funkcjonowania człowieka w różnych obszarach życia zawodowego i osobistego. W Spółdzielni VZÓR nabywane są umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, organizowane są działania związane z kreatywnością, twórczym myśleniem, współpracą, komunikacją, samorozwojem czy kompetencjami cyfrowymi, Inspirujemy wszelkie aktywności, które są ważne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.  Mamy 41 członków oraz dwie opiekunki VZORU- P. prof. Beatę Marciniak i P. prof. Violetta Lenarczyk.