21 listopada 2018r. w ZSM  odbył się Konkurs Ortograficzny „Orle Pióro” zorganizowany  dla klas pierwszych technikum i liceum ogólnokształcącego. Uczniowie mieli za zadanie napisać tekst, którego treść wiązała się z tematyką stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dyktando ortograficzne stało się w ten sposób nie tylko sprawdzianem  umiejętności poprawnego pisania, było też okazją do poszerzenia wiadomości uczniów z zakresu historii i literatury patriotycznej, poznania  polskich dróg do wolności.

Tekst dyktanda niepodległościowego był pełen ortograficznych pułapek, uczestnicy musieli wykazać się naprawdę dużą wiedzą z zakresu ortografii i interpunkcji. Z tym trudnym zadaniem najlepiej poradziła sobie trójka zwycięzców:

I miejsce – Przemysław Opala kl. 1O2

II miejsce – Wiktoria Grabińska kl. 1O4

III miejsce – Maksymilian Drgas kl. 1T3

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !