FINANSOWANIE DOŻYWIANIA DLA UCZNIÓW

program „Dzwonek na obiad”

Fundację „Być Bardziej”

Do 30 października 2018 r.

Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie posiłków dla uczniów wraz z wnioskiem aplikacyjnym można znaleźć w Vademecum stypendysty na www.dzwoneknaobiad.pl

Uczniów z rodzin potrzebujących do naszego programu zgłosić mogą nauczyciele, pedagodzy lub rodzice poprzez wypełnienie internetowo i odesłanie na adres Fundacji wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.