W dniu 26 września 2018 r. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego odbyło się szkolenie przeznaczone dla klas mundurowych szkół województwa wielkopolskiego zorganizowane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów Poznań. Szkolenie młodzieży obejmowało: rzut granatem, zakładanie odzieży przeciwchemicznej OP1, strzelanie symulacyjne na trenażerze Śnieżnik, musztrę wojskową oraz rozkładanie/składanie karabinka KbkAK. Całość szkolenia zakończona została poczęstunkiem wojskowej grochówki. Zespół Szkół Mechanicznych reprezentowana była przez grupę uczniów klasy wojskowej 3LO2